giáo án đạo đức lớp 1 sách chân trời sáng tạo bảnb powerpoint

Giáo án đạo đức lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint  là một trong những môn học quan trọng trong giáo dục. Trong chương trình học của lớp 1, môn Đạo đức được giảng dạy bằng sách Chân trời sáng tạo.Sách bao gồm nhiều chủ đề, từ những đức tính cơ bản như lòng nhân ái, lòng biết ơn và lòng chung thủy, đến những khái niệm phức tạp hơn như tự trị, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu đất nước và văn hóa.             

 Cuốn sách "Chân trời sáng tạo" là một trong những tài liệu giáo dục về Đạo đức được biên soạn bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nó nhằm giúp học sinh lớp 1 hiểu về các giá trị đạo đức cơ bản và cách áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Không chỉ giới thiệu các giá trị đạo đức, cuốn sách "Chân trời sáng tạo" còn giúp học sinh phát triển kỹ năng cần thiết để áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Sách cung cấp cho học sinh nhiều tình huống thực tế để áp dụng các giá trị đạo đức và khuyến khích họ suy nghĩ và chia sẻ quan điểm về các vấn đề đạo đức.

Nhờ vào "Chân trời sáng tạo", học sinh lớp 1 được học cách trở thành những người có đạo đức, trung thực, tự tin và tôn trọng các giá trị cơ bản của xã hội. Cuốn sách này là một công cụ hữu ích giúp giáo dục các em về đạo đức và giúp họ trở thành những người có ích trong xã hội.

Rất mong thầy cô tham khảo giáo án đạo đức lớp 1 trong bản PowerPoint tương ứng.

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 1             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 18 

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 2             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 19

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 3             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 20

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 4             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 21

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 5             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 22

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 6             - Giáo án đạo đứcCTST  tuần 23

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 7             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 24

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 8             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 25

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 9             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 26 

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 10           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 27

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 11           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 28

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 12           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 29

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 13           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 30  

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 14           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 31    

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 15           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 32 

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 16           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 17       

Các file tài liệu rất lớn thầy cô chú ý tới dung lượng của máy tính để tải giáo án , khyến khích tải bằng máy tính mang đến hiệu quả hơn. 

 Nhóm fabook giáo viên tiểu họ:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án chân trời sáng tạo                                    

giáo án lớp 1 môn Tiếng việt
giáo án lớp 1 môn Toán
giáo án lớp 1 Đạo Đức

Giáo án kết nối 


Mới hơn Cũ hơn

Thông tin hữu ích