Giáo án Tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo bản powerpoint

 Giáo án Tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo bản powerpoint được chúng tôi siêu tập đầy đủ các tiết học bộ sách "Tiếng Việt 1" là một phần của chuỗi sách giáo khoa mang tên "Chân trời sáng tạo" được xuất bản bởi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bộ sách giáo khoa "Tiếng Việt 1" bao gồm hai phần dành cho hai học kỳ khác nhau. Phần học âm được chia thành 17 tuần trong học kỳ I (tập một), và hai tuần đầu của học kỳ II. Phần luyện tập tổng hợp bao gồm 14 tuần và nằm trong tập hai.

Cả hai phần sách đều được tổ chức theo các chủ đề tương ứng với từng tuần học. Mục tiêu là giúp học sinh tiếp cận và hiểu sâu hơn về từng khía cạnh của ngôn ngữ. Ở cuối mỗi học kỳ, có một tuần dành cho việc ôn tập kiến thức và tiến hành kiểm tra.

Để đạt hiệu quả tốt trong quá trình học tập, học sinh cần hiểu rõ ý nghĩa của các kí hiệu và biểu đồ được sử dụng trong sách. Điều này giúp họ thực hiện đúng các hoạt động học tập trong từng bài học và phát triển khả năng tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. 

GIÁO ÁN 35 TUẦN 
- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 1
            - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 18

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 2             - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 19

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 3             - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 20

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 4             - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 21

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 5             - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 22

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 6             - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 23

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 7             - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 24

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 8             - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 25

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 9             - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 26 

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 10           - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 27

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 11           - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 28

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 12           - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 29

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 13           - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 30  

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 14           - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 31    

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 15           - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 32 

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 16           - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 33

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 17           - Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 34 

- Giáo án TV chân trời sáng tạo  tuần 35

 Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo :https://zalo.me/g/chpmay358

Giáo án chân trời sáng tạo                                    

Giáo án kết nối 

Mới hơn Cũ hơn

Thông tin hữu ích