Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2014

Cháy chợ rạch chèo phú tân

hình minh họa Vụ  việc sẩy ra chiều ngày 5 tháng 7 năm 2014  Tại  chợ Rạch Chèo  ngọn lửa đã thiêu rụi…

Không tìm thấy kết quả nào