Tổng hợp sáng kiến- Biện Pháp thi giáo viên dạy giỏi

 Tổng hợp sáng kiến- Biện Pháp thi giáo viên dạy giỏi các khối lớp tiểu học tất cả các môn được tổng hợp chi tiết mới nhất trong nhũng năm học vừa qua, trong đó nhiều sáng kến đã đạt giải cấp huyện, thành phố, cấp tỉnh mời thầy cô tải về tham khảo.


Link dowload 

Sau đây mời thầ cô tham khảo 1 bản Demo trong các sáng kiến khác

Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp 1


Mới hơn Cũ hơn

Thông tin hữu ích