Đề thi giữa kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 kèm ma trận đề

 Tổng hợp đề thi giữa kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 kèm ma trận đề tất cả các môn  sách kết nối, chân trời cánh dều được biên soạn đầy đủ chi tiết theo đúng thông tư, mời thầy cô tham khảo.

Link dowload 
lớp 1 
lớp 2 
lớp 3 
lớp 4 
lớp 5 

Giáo án chân trời sáng tạo                                    

giáo án lớp 1 môn Tiếng việt
giáo án lớp 1 môn Toán
giáo án lớp 1 Đạo Đức

Giáo án kết nối Mới hơn Cũ hơn

Thông tin hữu ích